SAMTECH

SAMTECH
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
4,6
  • Версия ОС Android 4.1+
  • Категория Связь
  • Размер 15,16 МБ
  • Платный контент
  • Реклама

SAMTECH là MOT Phan MEM Giam Sat Hinh Ань чо IPC vÀ DVR. ВОИ Конг Н Điễn ТОАНА đàm МАЯ, việc Đăng nhập dé Dang BANG Šo серийный của Thiết bị С.Е. giúp Ban цюань Sat видео Трак Тип vÀ Так Хиен CaC Chuc Nang Thong Минь Трен Điễn Тоай Куа Минь.
Hồ Тро Đăng nhập BANG Конг Н đàm МАЙ (облако)
Hồ Тро XEM Трак Тип
Hồ Тро XEM lại BANG điều khiển
Xem vÀ ГХИ Hinh Nội bộ
Hồ Тро ЧУП Ань vÀ Кием Hinh отображаемого Ань
Hồ Тро đàm thoại Хай Чье
Hồ Тро điều khiển PTZ
Hồ Тро quét Šo Series BANG QR Code
Hồ Тро Đăng ký vÀ Chinh SUA Тай Кхон Трен đàm МАЕ (облако)
Hồ Тро НИХ, SUA, XOA Thiết bị điều khiển
Hồ Тро НИХ, SUA, XOA Thiết bị Nội bộ
Hồ Тро НИХ Thiết bị BANG DJIA CHI
Hồ Тро Кием Thiết отображаемого bị Thủ Конг Ква Манг LAN
Hồ Тро колпачком Нат phiên Ban mới tự đồng
Hồ Тро Chuc Нанг Кий Тхийна отображаемый bị BANG Хэнх đồng LAC (сотрясения)

Скриншот SAMTECH
Скриншот SAMTECH
Скриншот SAMTECH
Скриншот SAMTECH

Скачать приложение

Google Play ID: com.mobile.myeye.samtech

Обновлено

Другие приложения от разработчика Goodeye