Alfabeti Shqip - ABC 123

Alfabeti Shqip - ABC 123
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
4,2
  • Версия ОС Android 4.1+
  • Категория Образование
  • Размер 31,46 МБ
  • Платный контент
  • Реклама

Alfabeti Shqip štštt aplikacion edukativ pér fëmijë, i cili përmban të gjitha shkronjat e alfabetit shqip me an, представляю, что я являюсь псевдонимом Месо герцог лозур ëштё кэллими и кtiтjй апликасьони к qш shрбен криесишт п tр мэворизуар шкронджат э алфабетит, вьерша, нумрат, куизи, элемент эле тере пёрдитшмерис. Pèr bërë çdo gjë edhe më atraktive štët përdorur muzikë në prapavijë efekte në mënyrë që fëmiu tndihet sa mé i at a me r? Rologite me re.

Kategoritë e aplikacionit janë:

Alfabeti:

Në këtë kategori fëmijët shumë lehtë mund t msojnë shkronjat e alfabetit shqip, я и проиллюстрирую меня и навигацию shumë t lehtë ju mund t’i memorizoni shkronjat. Pra në një formë paraqet një version t abetares. Secila shkronjë është e ilustruar dé përmban një element që i përhtatet shkronjës, poashtu zërimi është tjetër element i rëndësishëm ku fëmijët mund ta dägjojnë secilën shk.

математика:

Matematikë, štët tjetër kategori e aplikacionit ku fëmijët mund to mësojnë matematikën elementare. Герцог флинуар нга нумрат, пастай нумратория ку атыре и керкохет це нумройной элемент, ндрышме си фрута, камионета, топа дэ джапин пэрджигджет и шина н пьешн э почтме экранит. Радхита shштё тjтëр вети и категориateg математи k ку фемиëве у кëркохет т caktojnë numrin и cili vie nе radhë pas disa numrave tjerë, me kët rast ata praktikojnë m meëté négéséemen néségéemen Mbledhja, zbritja, shumëzimi dhe pjesëtimi jane tjera kategori ku fëmijëve u kërkohet që t kryejnë veprimet bazike t mamamatikës dé përgjigjen - это все, что нужно для Японии.

Vjersha

Secila vjershë mund t lexohet ose tëgjohet nga një zë i ëmbël i vogëlushes sonë që lexon me shumë dashuri vjershat dé përrallat tona. Пэрти бэр ме атрактив не пэ сексилен вьерше кеми вендосур нй имаж чаршкон мне в вьерше.

Вьершат це мунд ти гйени апликасьонин тоне джанэ:

• Për një shkronjë
• Лепуроши
• Akrepat e orës
• Эрдхи Димри
• Цинцзи
• Дети дэ окэани
• S'ka si ti
• Tullumbace të kam xhan
• Аэроплани
• Дуар Люмшин
• Fëmijë
• Илли Вогель Ларт нэ Кьелл
• Ариу
• Зогу Хутак
• Лодрат
• Orët Tona
• Габимет

Kuizi

Kuizi përbëhet nga pyetje tëndryshme, rreth kafshëve, automjeteve, profesioneve të ndryshme, numrave, shkronjave etj. Përdoruesi duhet t zgjedh njërën nga tre opsionet për tå parë nëse ëtštë përgjigjur pozitivisht ose jo. Скажи мне, что ты хочешь меня увидеть имаже, будь уверен, я интерактивен, кто мне нравится.

Герцог Пардорур котэ апликасьон ю:
1) До тё мезони шкронят и алфабетит - Абетар ABC Shqip
2) Ду мезони шуме вьерша
3) Do mësoni matematikën bazike
4) До жвиллони интеллегенсен
5) Делай устрони мбаджтурит н менд
6) Ду джени ме продукив нэ месиме

Nëse e pëlqeni aplikacionin ju lutem na vlerësoni me pesë yje.

Pèr çdo kritikë ose sugjerim ju lutem mos hezitoni dhe на shkruani në bee.apps2@gmail.com

Скриншот Alfabeti Shqip - ABC 123
Скриншот Alfabeti Shqip - ABC 123
Скриншот Alfabeti Shqip - ABC 123
Скриншот Alfabeti Shqip - ABC 123
Скриншот Alfabeti Shqip - ABC 123
Скриншот Alfabeti Shqip - ABC 123
Скриншот Alfabeti Shqip - ABC 123
Скриншот Alfabeti Shqip - ABC 123
Скриншот Alfabeti Shqip - ABC 123
Скриншот Alfabeti Shqip - ABC 123

Скачать приложение

Google Play

Google Play ID: com.ls.beeapps.alfabetishqip

Обновлено