Image to Text Marathi OCR

Image to Text Marathi OCR
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
3,4
  • Версия ОС Android 4.1+
  • Категория Инструменты
  • Размер 5.4 MB
  • Платный контент
  • Реклама

एडिट टेक्स्ट स्कॅनर या अँप आपण कोणतीही इमेज इमेज अथवा अथवा अथवा टेक्स्ट अगदी अगदी स्कॅन करू स्कॅन स्कॅन स्कॅन.
हे टेक्स्ट स्कॅनर हे अँप खास करून इमेज वरील करून करून करून इमेज टेक्स्ट हे हे हे हे हे हे हे हे. पाहू केलेला टेक्स्ट आपण पाहू, एडिट, शेर, शेर शकता.ह्या अँप मध्ये आपण स्कॅन केलेला कोणत्याही भाषेमध्ये भाषेमध्ये करू करूकरू
या अँपची वैशिट्ये
1. इमेज वरील टेक्स्ट स्कॅन करा
2. स्कॅन केलेले टेक्स्ट कॉपी करू शकता
३.स्कॅन टेक्स्ट मध्ये नवीन टेक्स्ट ऍड करू शकता व काडून टाकू शकता.
५०.टेक्स्टला ५०+ भाषामध्ये इतर अँपच्या ट्रान्सलेट करू शकता.

Rs टेक्स्ट स्कॅनर अँप मध्ये सुधारणा करण्याच्या हेतूने आपल्या या rs drsandeepdb@gmail.com ई-मेल वर मेल करा.

Скриншот Image to Text Marathi OCR
Скриншот Image to Text Marathi OCR
Скриншот Image to Text Marathi OCR
Скриншот Image to Text Marathi OCR
Скриншот Image to Text Marathi OCR
Скриншот Image to Text Marathi OCR
Скриншот Image to Text Marathi OCR
Скриншот Image to Text Marathi OCR
Скриншот Image to Text Marathi OCR
Скриншот Image to Text Marathi OCR
Скриншот Image to Text Marathi OCR
Скриншот Image to Text Marathi OCR
Скриншот Image to Text Marathi OCR
Скриншот Image to Text Marathi OCR
Скриншот Image to Text Marathi OCR
Скриншот Image to Text Marathi OCR

Скачать приложение

Google Play

Google Play ID: com.urva.textscannermarathi

Обновлено