4 Расм 1 Сўз 2019

4 Расм 1 Сўз 2019
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
4,4
  • Версия ОС Android 4.1+
  • Категория Словесные
  • Размер 54,01 МБ
  • Платный контент
  • Реклама

Ўйин афзалликлари:
★200 дан ортиқ босқичлардан ташкил топган
★Барча расмлар сифатли ва аниқ берилган
★Расмнинг устига босиб катталаштириб кўриш имкони бор
★Ҳар бир ўтилган босқич учун Сизга танга берилади
★Танга эвазига билмаган ҳарфларингизни очишингиз мумкин ёки ортиқча ҳарфларни олиб ташлашингиз мумкин.
★Шунингдек реклама томоша қилиб ҳам қўшимча танга ишлаб олишингиз мумкин.
★Ҳар бир даража бирма-бир текширилган ва тўғри берилган
★Ҳар қандай ёшдагилар учун маъқул келади
★Ўйин учун интернет бўлиши шарт эмас


Ўйинда 4 та тил мавжуд:
★Кирил ёзуви
★Лотин ёзуви
★Инглиз тили
★Рус тили------Lotin------

4 ta rasmga tegishli bo‘lgan 1 ta so‘zni toping

O‘yin afzalliklari:
★200 dan ortiq bosqichlardan tashkil topgan
★Barcha rasmlar sifatli va aniq berilgan
★Rasmning ustiga bosib kattalashtirib ko‘rish imkoni bor
★Har bir o‘tilgan bosqich uchun Sizga tanga beriladi
★Tanga evaziga bilmagan harflaringizni ochishingiz mumkin yoki ortiqcha harflarni olib tashlashingiz mumkin.
★Shuningdek reklama tomosha qilib ham qo‘shimcha tanga ishlab olishingiz mumkin.
★Har bir daraja birma-bir tekshirilgan va to‘g‘ri berilgan
★Har qanday yoshdagilar uchun ma’qul keladi
★O‘yin uchun internet bo‘lishi shart emas


O‘yinda 4 ta til mavjud:
★Kiril yozuvi
★Lotin yozuvi
★Ingliz tili
★Rus tili

Скриншот 4 Расм 1 Сўз 2019
Скриншот 4 Расм 1 Сўз 2019
Скриншот 4 Расм 1 Сўз 2019
Скриншот 4 Расм 1 Сўз 2019
Скриншот 4 Расм 1 Сўз 2019
Скриншот 4 Расм 1 Сўз 2019
Скриншот 4 Расм 1 Сўз 2019
Скриншот 4 Расм 1 Сўз 2019
Скриншот 4 Расм 1 Сўз 2019
Скриншот 4 Расм 1 Сўз 2019
Скриншот 4 Расм 1 Сўз 2019
Скриншот 4 Расм 1 Сўз 2019
Скриншот 4 Расм 1 Сўз 2019
Скриншот 4 Расм 1 Сўз 2019

Обновлено